Yayın Tarihi: 04.09.2023 10:36
Hadyek 05.12.2019 Perşembe Günü saat 14.00'da toplanacaktır. Toplantı tarihinden 3 gün önce (02.12.2019) sunum dosyası başvuru formu ile birlikte hadyek sekreterliğine teslim edilmelidir.