Yayın Tarihi: 04.09.2023 10:36

Toplantı tarihinden 2 gün önce (11.02.2020) sunum dosyası başvuru formu ile birlikte Hadyek sekreterliğine teslim edilmelidir.