Yayın Tarihi: 04.09.2023 10:36

Toplantı tarihinden en geç 3 gün önce (09.11.2020) sunum dosyası başvuru formu ile birlikte Hadyek sekreterliğine teslim edilmelidir.