Yayın Tarihi: 04.09.2023 10:36

Toplantı tarihinden en geç 3 gün önce (07.05.2021) sunum dosyası başvuru formu ile birlikte Hadyek sekreterliğine teslim edilmelidir.

On-line Toplantı Linki:

 

Meeting ID: 940 7329 7537

Passcode: 735219