Birimimiz Tarım ve Orman Bakanlığından 11.09.2019 tarihinde alınan Sucul Omurgalı Canlıların Deneysel ve Bilimsel Amaçlar için Kullanımına ilişkin Çalışma İzin Belgesi ile faaliyetine başlamıştır.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ilgili mevzuat kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi su ürünleri ünitesinde yapılacak olan eğitim-öğretim, deneysel ve test amaçlı olarak kullanılacak tüm deney hayvanlarının uygun koşullarda barındırılmaları, üretilmeleri, dış ortamdan izole edilmeleri, deney hayvanları üzerinde yapılan tüm işlemleri kayıt altına alarak, izlenebilirliği ve denetlenebilirliğini sağlamaktır. Uygulanma aşamalarında genel etik ilke ve kurallarına, ulusal ve uluslararası antlaşma ve bildirilerin hükümleri ile ilgili mevzuata uygun olup olmadığını incelemek ve bu amaçla yapılacak bireysel veya kurumsal başvurularda görüş bildirmektir. Deney hayvanlarının üretici veya kullanıcı kuruluşlara nakledilmeleri, bilimsel deneylerde gözlem ve işlemlerle tüm süreçlerde etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaların sınırlarını belirlemek ve araştırma önerilerini bu açılardan incelemektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun kuruluş ve çalışma esasları; planlanan tüm deneysel araştırma önerilerinin incelenmesine, uygulanmalarına izin verilmesine, onaylanmış protokole uygun olarak yapılmasının izlenmesi ve gerektiğinde sonlandırılmasına ilişkin esasları belirlemektir.