Yayın Tarihi: 04.09.2023 10:36
Toplantı tarihinden 3 gün önce (04.11.2019) sunum dosyası başvuru formu ile birlikte Hadyek sekreterliğine teslim edilmelidir.