Yayın Tarihi: 04.09.2023 10:36

Hadyek 02.01.2020 Perşembe Günü saat 14.00'da toplanacaktır.

Toplantı tarihinden 2 gün önce (31.12.2019) sunum dosyası başvuru formu ile birlikte hadyek sekreterliğine teslim edilmelidir.